Morsegenerator:

- Vellemankarte K8061 (VM 140)[Image] 

    Kurzes Signal: Digitaler Kanal 1

    Langes Signal: Digitaler Kanal 8                                                                                

      Wortende: Digitaler Kanal 4                    Morsen: K8061 (ca. 17 MB)

- 12 LED-Interface (gebautes Schülermodell)[Image]    

   1. LED - kurzes Signal

   8. LED - langes Signal Morsen: 12 LED-Modell (ca. 9 MB)

   6. LED - Buchstabenende                                                  

   3.-5. LED -Wortende

   Ende - dreimal blinken